Speeder Makes Fake 911 Call to Avoid Ticket

Printable View