Somebody please explain this to me.

Printable View